X
Uzavření smlouvy Soubor
Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu (domácnost) vč. Plné moci SoSSDP
Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu (firma) vč. Plné moci SoSSFP
Všeobecné obchodní podmínky platné pro uzavřené smlouvy od 1.9.2016 VOP-1
Všeobecné obchodní podmínky platné pro uzavřené smlouvy od 13.6.2018 VOP-2
Všeobecné obchodní podmínky platné pro uzavřené smlouvy od 1.11.2018 a nahrazující VOP ze dne 1.9.2016 a 13.6.2018 VOP-3
Všeobecné obchodní podmínky platné pro uzavřené smlouvy od 1.11.2018 a nahrazující VOP ze dne 1.9.2016 a 13.6.2018 aktualizace od 1.1.2023 VOP-3
Všeobecné obchodní podmínky platné pro uzavřené smlouvy od 1.1.2020 – prostřednictvím eCENTRE VOP
VOP - 3 - V3 - IN ENERGIE Prodej - 1.1.2023 - Veřejné zakázky VOP-VZ
Plná moc - plyn (domácnosti a firmy) PMP
Ceník poplatků a speciálních služeb CPSS
Změna smlouvy - změnové formuláře Soubor
Žádost o změnu výše zálohy a intervalu platby záloh Z2
Žádost o změnu zákazníka v odběrném místě - přepis  Z4
Dokumenty pro distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Soubor
Žádost o připojení - domácnost DOM SOPDPP
Žádost o připojení - firma MO SOPFPP