X
 
DOMÁCNOSTI/FIRMY ČEZ Distribuce, a.s. EG.D, a.s   dříve   E.ON Distribuce, a.s. PREdistribuce, a.s.
       
 

Vážení klienti, díky situaci na energetických trzích, jsme ukončili k 31.12.2022 dodávky koncovým odběratelům elektřiny. Včas jsme Vám tento záměr oznámili a nabídli převzetí aktivních kontraktů a nových kontraktů od společnosti MDI Energy s.r.o., která se specializuje na dodávky elektřiny.V případě, že obdržíte dopis od distribuční společnosti, že nemáte dodavatele elektřiny od 1.1.2023 je to dáno tím, že jsme se s Vámi nedokázali spojit, nebo jste naše výzvy ignorovali, mohla nastat situace, že od 1.1.2023 jste bez dodavatele elektřiny. V případě, že ještě nemáte vyřešenu dodávku od 1.1.2023 obraťte se na nás od 2.1.2023 a dodávky pod MDI Energy s.r.o. zařídíme, buď  dle  aktuálních  ceníků  MDI Energy s.r.o.,(které jsou uveřejněny v příslušné sekci na www.mdienergy.cz), nebo převzetí individuálního kontraktu dle podmínek na IN ENERGIE Prodej s.r.o. (oprávněnost posoudí váš obchodní zástupce).