X

Vážení klienti,

základním principem našeho podnikání je dlouhodobá spolupráce v oblasti energetiky s našimi klienty opřená o dlouholeté zkušenosti v oblasti dodávek elektřiny a zemního plynu, optimalizace a technických úpravách na odběrných místech, sjednávání dotací snižující náklady na technické úpravy a modernizaci odběrných míst.

Naše hodnoty, se kterými jsme do podnikání šli vycházejí z tzv. 5 „P“, tedy míti všechny dobré vlastnosti, všechny dobré předpoklady.

„Péče“ – základním principem našeho podnikání je převzít starost v oblasti energetiky od klienta na sebe a zajišťovat ve vhodný okamžik nákupy elektřiny a zemního plynu za výhodných podmínek pro klienta. Sledovat vývoj spotřeby klienta a navrhnout úsporné řešení. Vhodně optimalizovat distribuční sazby a sjednávat rezervaci kapacit a příkonů. Samozřejmostí je včasná a bezchybná fakturace s možností fakturace i mimo fakturační cyklus.

„Pomoc“ – v případě, že budete v oblasti energetiky cokoli potřebovat, neváhejte se na nás obrátit a náš tým Vám rád pomůže. Každý klient má svého přiděleného obchodního zástupce, na kterého s může kdykoli obrátit. S náročnějšími potřebami se Vám bude věnovat příslušný specialista pro danou oblast, ve které potřebujete pomoci (faktury, zálohy, změna sazeb, úprava jističů a další oblasti).

„Podpora“ – pro naše dlouholeté klienty nabízíme možnost proškolování svých vybraných pracovníků (energetiků) v oblasti elektroenergetiky včetně pořádání seminářů se zaměřením na cenový vývoj komodit, změny v oblasti distribučních poplatků a sazeb, nové energetické trendy a dotační možnosti. Dále podporujeme akce našich klientů jako jsou finanční podpora vlastních seminářů, podpora charitativních činností zaměřené na děti, seniory a zdravotně postižené.

„Prevence“ – vhodnou volbou nákupu elektřiny a zemního plynu, podporujeme snížení nákladů za energie jak pro podnikání, tak pro domácnost. V případě, že nastane stoupající či klesající trend, aktivně oslovujeme naše klienty s možností uzavření smluv na další období. Dále sledujeme náklady klienta za vyfakturované období a nastavujeme vhodné preventivní opatření, pokud nastane zvýšený náklad za energie (pokuta za nedodržení rezervovaných kapacit, nedodržení účiníku či jalové složky proudu).

„Přátelství“ – neděláme podnikání tzv. za každou cenu a věříme, že naše podnikatelské vazby mohou přerůst z dlouhodobého obchodního vztahu až k přátelství.

 

Věřím, že Vás přesvědčíme, že IN ENERGIE Prodej s.r.o. je pro Vás, Vaši domácnost a podnikání to pravé.

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                          Ing. Břetislav Novosad, Ph.D., jednatel