X

Vážený kliente,

změna dodavatele ke společnosti IN ENERGIE Prodej s.r.o. je jednoduchá administrativní záležitost, kterou máme dokonale zvládnutu za cca 12 let praxe v tomto oboru.

Změnu dodavatele elektřiny a zemního plynu můžeme rozdělit do 3 etap:

 

ETAPA 1: Akceptace nabídky a uzavření smlouvy

V případě, že Vás naše nabídka na dodávky energií osloví, připravíme návrh smluvní dokumentace (znění smlouvy včetně VOP je uveřejněno na našich internetových stránkách www.inenergie.cz). Součástí smluvní dokumentace je Plná moc, na základě které jsme oprávněnI provést zejména následující kroky:

Po podepsání smluvního setu se již o nic nestaráte, vše provedeme za Vás.

 

ETAPA 2: Proces ukončení smluvního vztahu u původního dodavatele a registrace pod naši společnost

Na základě podepsané Plné moci provedeme ukončení smluvního vztahu s původním dodavatelem a to tak, aby nedošlo ze strany stávajícího dodavatele k nároku na nějaké sankce či pokuty.

K dohodnutému termínu zahájení dodávek elektřiny/zemního plynu od naší společnosti provedeme registraci u Operátora trhu s elektřinou a zemním plynem a uzavřeme Rámcovou smlouvu o distribuci s místně příslušným distributorem.

K termínu zahájení dodávek energií od naší společnosti provede místně příslušný distributor odečet měřidla, což je konečný stav měřidla k doúčtování za energie u původního dodavatele a počáteční stav měřidla, od kterého zahajuje dodávky energií naše společnost IN ENERGIE Prodej s.r.o.

 

ETAPA 3: Nastavení plateb a zahájení dodávek

Ve smlouvě, kterou jsme uzavřeli, jsme si nadefinovali veškeré důležité informace, včetně podmínek platby za dodanou energii. Pokud jsme si nenadefinovali výši měsíčních záloh, tuto výši vypočteme na základě předpokládané roční spotřeby na odběrném místě.

Před zahájením dodávek, nejpozději však v prvním týdnu měsíce, kdy naše společnost zahájila dodávky energií, od nás obdržíte:

Veškerá komunikace je prováděna elektronicky na e-mail klienta. V případě dotazů k těmto procesům se neváhejte obrátit na našeho obchodního zástupce, popřípadě přímo na zákaznickou linku: 720 977 488

 

Těšíme se na spolupráci                Ing. Břetislav Novosad, Ph.D., jednatel