X
Uzavření smlouvy Soubor
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN (domácnost) vč. Plné moci SoSSDE
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN (firma) vč. Plné moci SoSSFE
Všeobecné obchodní podmínky platné pro uzavřené smlouvy od 1.9.2016 VOP-1
Všeobecné obchodní podmínky platné pro uzavřené smlouvy od 13.6.2018 VOP-2
Všeobecné obchodní podmínky platné pro uzavřené smlouvy od 1.11.2018 a nahrazující VOP ze dne 1.9.2016 a 13.6.2018 VOP-3
Všeobecné obchodní podmínky platné pro uzavřené smlouvy od 1.11.2018 a nahrazující VOP ze dne 1.9.2016 a 13.6.2018 aktualizace od 1.1.2023 VOP-3
VOP - 3 - V3 - IN ENERGIE Prodej - 1.1.2023 - Veřejné zakázky VOP-VZ
Plná moc - elektřina (domácnosti a firmy) PM-NN
Plná moc - elektřina (velkoodběratelé) PM-VN
Ceník poplatků a speciálních služeb CPSS
Změna smlouvy - změnové formuláře Soubor
Žádost o sjednání/změnu rezervované kapacity/příkonu Z1
Žádost o změnu výše zálohy a intervalu platby záloh Z2

Žádost o změnu distribuční sazby a velikost hlavního jističe

Z3

Žádost o změnu zákazníka v odběrném místě - přepis

Z4
Dokumenty pro distribuční území ČEZ Distribuce, a.s. Soubor
Žádost o smlouvu o připojení k distribuční soustavě NN ČEZ Distribuce, a.s. SOPCEZ

Plná moc – univerzální plná moc pro přepis OM včetně čestného prohlášení

PM-CEZ
Souhlas vlastníka nemovitosti – pokud není nový zákazník vlastník OM, lze použít tento formulář SVN

Žádost o ukončení – formulář na ukončení původního zákazníka, podepisuje původní majitel OM

ZoU

Formulář pro nový odběr, změnu jističe

FNO
Dokumenty pro distribuční území E.ON Distribuce, a.s. Soubor
Žádost o smlouvu o připojení k distribuční soustavě NN EON Distribuce, a.s. - nové OPM D2

Žádost o smlouvu o připojení k distribuční soustavě NN EON Distribuce, a.s. - změny na OPM

D3

Žádost o smlouvu o připojení k distribuční soustavě VN EON Distribuce, a.s. - změny na OPM

D30