X
                                                                 
DOMÁCNOSTI/FIRMY ČEZ Distribuce, a.s. EG.D, a.s   dříve   E.ON Distribuce, a.s. PREdistribuce, a.s.
 CENÍK PREMIUM PLUS 2023 platný od 1.6.2023

Ceník 2023 PREMIUM PLUS 12 měsíců_002

 
Ceník PREMIUM+12CEZ-002  Ceník PREMIUM+12EGD-002   Ceník PREMIUM+12PRE-002  

Ceník 2023 PREMIUM PLUS 24 měsíců_002

Ceník PREMIUM+24CEZ-002   Ceník PREMIUM+24EGD-002    Ceník PREMIUM+24PRE-002 

CENÍK S MĚSÍČNÍ AKTUALIZACÍ CENY dle burzy PXE platný od 1.5.2023

Ceník s měsíční aktualizací ceny dle burzy PXE na 24 měsíců   Vzorový ceník elektřina do 31.5.2023   Vzorový ceník elektřina od 1.6.2023
Ceník s měsíční aktualizací ceny dle burzy PXE na 24 měsíců - Květen 2023 Ceník Květen 2023 ČEZ Ceník Květen 2023 EGD Ceník  Květen 2023 PRE
Ceník s měsíční aktualizací ceny dle burzy PXE na 24 měsíců - Červen 2023 Ceník Červen 2023 ČEZ Ceník Červen 2023 EGD Ceník  Červen 2023 PRE
Ceník s měsíční aktualizací ceny dle burzy PXE na 24 měsíců - Červenec 2023 Ceník Červenec 2023 ČEZ Ceník Červenec 2023 EGD Ceník  Červenec 2023 PRE
Ceník s měsíční aktualizací ceny dle burzy PXE na 24 měsíců - Srpen 2023 Ceník Srpen 2023 ČEZ Ceník Srpen 2023 EGD Ceník  Srpen 2023 PRE
Ceník s měsíční aktualizací ceny dle burzy PXE na 24 měsíců - Září 2023 Ceník Září 2023 ČEZ Ceník Září 2023 EGD Ceník Září 2023 PRE
Ceník s měsíční aktualizací ceny dle burzy PXE na 24 měsíců - Řijen 2023 Ceník Říjen 2023 ČEZ Ceník Říjen 2023 EGD Ceník Říjen 2023 PRE
Ceník s měsíční aktualizací ceny dle burzy PXE na 24 měsíců - Listopad 2023 Ceník Listopad 2023 ČEZ Ceník Listopad 2023 EGD Ceník Listopad 2023 PRE
Ceník s měsíční aktualizací ceny dle burzy PXE na 24 měsíců - Prosinec 2023 Ceník Prosinec 2023 ČEZ Ceník Prosinec 2023 EGD Ceník Prosinec 2023 PRE